Archive for tag góry.

Zapora w Niedzicy
Sromowce Wyżne
Beskid Niski
Salamandra Plamista
Schronisko na Stogu Izerskim