Archive for tag zamek.

Zapora w Niedzicy
Chęciny
Janowiec nad Wisłą
Panorama z baszty Baranowskiego.
Zamek w Niedzicy...